2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında derneğimizden burs almaya hak kazanan öğrencilerin sayısı 640’a ulaşmıştır. Bu yıl yönetim kurulunda  hem burs verdiğimiz öğrenci sayısını, hem de burs miktarının artırılması karar altına alınmıştır. Her ay 250 TL  hesaplarına aktararak senelik 2.000 TL  burs verilmesi uygun görülmüştür. Eğitim gören öğrencilere katkıda bulunmak, geleceğimizi hazırlamak açısından en ulvi  görevlerimizden biridir. Bu konuda katkısı olan üyelerimize, bağışçılarımıza  şükranlarımızı sunarız.